Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals – fakta och önsketänkande

Born globals är företag som från start har siktet inställt på världsmarknaden. De har på senare år pekats ut som viktiga för Sveriges framtida tillväxt och jobbskapande. Den här rapporten undersöker svenska born globals inom tillverkning, handel och tjänstesektorn under 2000­-talet, och hur deras utveckling skiljer sig från andra företags. En slutsats är att tilltron till born globals som jobbskapare är för stor. Studien är genomförd av professor Magnus Henrekson, ekon.dr. Shon Ferguson och fil. lic. doktorand Louise Johannesson vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Karl-Adam Bonniers Stiftelse, 2018
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-983763-1-9

Ladda ner