Aspects of Corporate Governance

Aspects of Corporate Governance

Bolagsstyrning som ämne har fått en ökad uppmärksamhet bland beslutsfattare, praktiker, forskare och investerare. I huvudsak handlar diskussionen om regelverket som påverkar fördelningen och övervakningen av företagens resurser. Genom en kombination av ekonomisk teori och rättsvetenskap behandlar bolagsstyrningen en av de viktigaste aspekterna av marknadsekonomins funktion, särskilt i tider med snabb internationalisering och förändrade ägarstrukturer. Denna bok sammanfattar diskussionerna förda vid ett internationellt symposium på bolagsstyrningstemat som arrangerades av CGF 1993. Innehållet täcker uppkomsten och utvecklingen av debatten inom bolagsstyrning i USA och ger en inblick i den aktuella debatten i vissa europeiska länder.

Corporate Governance Forum, 1995
Språk: engelska
ISBN: 9175986558
Pris: 415 SEK