Aktie, aktiebolag, aktiemarknad

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok till Johan Munck

Johan Munck har sedan många år en central roll inom utvecklingen av associationsrätt, aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. I uppdrag som utredare, domare, skiljeman, ordförande i flera viktiga nämnder och på andra sätt är han flitigt verksam med en oerhörd arbetskapacitet och stort inflytande. I samband med hans 70-årsdag författade arton av hans vänner och kollegor denna skrift om aktier, aktiebolag och aktiemarknaden. Skriften är sammanställd av Högsta domstolens ordförande, justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman och adj. professorn Rolf Skog, som alla har samarbetat nära Johan Munck.

Corporate Governance Forum, 2013
Språk: svenska
ISBN: 9789185333479
Pris: 559 SEK

Ladda ner