Ägarstrukturerna i världens största börsbolag

Ägarstrukturerna i världens största börsbolag

OECD:s kartläggning av ägarstrukturerna i världens 10 000 största börsbolag i 54 länder runtom i världen, med ett sammanlagt värde av 75 000 miljarder dollar, är unik. Rapporten innehåller ovärderliga fakta och en analys av de faktiska ägarstrukturerna i världens börsbolag samt de trender som för närvarande omformar bolagsstyrningslandskapet. Bland annat påvisas omfattningen av ägarkoncentration, institutionalisering och offentligt ägande. Rapport kommer sannolikt att få stor betydelse för bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som internationellt under lång tid framöver. Författarna till rapporten är Alejandra Medina, Adriana De La Cruz och Yung Tang, under ledning av Mats Isaksson, ansvarig för Corporate Governance and Corporate Finance Division på OECD.

Corporate Governance Forum, 2019
Språk: Engelska
ISBN: 978-91-88929-14-3

Ladda ner