Den 26 januari 2015 träffades 11 Dardenstipendiater på en alumnmiddag på Karl-Adam Bonniers Stiftelse. Stipendiaterna har idag framstående positioner både i Sverige och internationellt, och tiden vid Darden School of Business betydde mycket för dem:

“Stipendiet är nog anledningen till att jag hamnade i biotechbranschen. Och jag är kvar än idag.”  

“Tack vare Darden hamnade jag i akademin.”

“Det var så personligt och intimt, helt fantastiskt att kunna fokusera på studier på det sättet.”