Årlig Alumnmiddag med Dardenstipendiater

Den 21 januari 2019 träffades stiftelsens Dardenalumner för en årlig alumnmiddag på Karl-Adam Bonniers Stiftelse. Vid årets middag deltog även stiftelsens KAB-IFP stipendiater. Kvällen bjöd på intressanta föredrag från Fredrik Hjelm, grundare och vd på Voi Technology och Mark Conley, biträdande lektor vid Handelshögskolan i Stockholm, som båda delade med sig av sina värdefulla insikter och perspektiv på entreprenörskap.

Expansion i Asien – Hur du väljer din nästa marknad

Den 19 november 2018 arrangerade fyra stipendiater från K-A Bonnier International Fellows Programs andra kohort ett seminarium vid Stockholms Handelshögskola, om nordiska företags expansioner in på den asiatiska marknaden. Ledare från Business Sweden, Arla, EF och Djenee delade med sig av sina värdefulla insikter och erfarenheter till deltagarna.

Alumnmiddag med Dardenstipendiater

Den 26 januari 2015 träffades 11 Dardenstipendiater på en alumnmiddag på Karl-Adam Bonniers Stiftelse. Stipendiaterna har idag framstående positioner både i Sverige och internationellt, och tiden vid Darden School of Business betydde mycket för dem:

“Stipendiet är nog anledningen till att jag hamnade i biotechbranschen. Och jag är kvar än idag.”  

“Tack vare Darden hamnade jag i akademin.”

“Det var så personligt och intimt, helt fantastiskt att kunna fokusera på studier på det sättet.”