Om Forum for Innovation Management

Det svenska näringslivets konkurrenskraft ligger i förmågan att både identifiera och attrahera, stödja och utveckla de innovativa, kreativa och entreprenöriella krafterna i samhället. Det är genom korsbefruktning av olika vetenskapsområden och en öppen och förtroendebaserad dialog mellan nyckelaktörer som FIM vill medverka till att utveckla denna konkurrenskraft. Forum for Innovation Management (FIM), en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers Stiftelse, vill genom salongsdebatter, skrifter och andra aktiviteter uppmuntra till livfulla, framåtriktade samtal och förmedla tankar och idéer om svensk innovationskraft och Sverige som innovationsland.