Publikationer

Vill du beställa någon av våra publikationer? Kontakta kansliet.

Miljardvallen

Miljardvallen – Tio svenska företag om hur man skapar framgång genom export

Med boken Miljardvallen vill Forum for Global Business bidra till internationaliseringen av små och medelstora företag. I boken beskrivs hur tio svenska företag växt och blivit framgångsrika genom att gå på export. Företagen representerar olika branscher och tillsammans är de en spegelbild av ett dynamiskt svenskt näringsliv. Ständigt under förändring. Genom hårt arbete har företagen nått framgång och varje historia är en spännande berättelse värd att läsa. Ambitionen med boken är att inspirera fler företag till att våga ta steget ut på den globala marknaden.

Forum for Global Business, 2016
Språk: svenska
ISBN: 978-91-983763-0-2
Pris: 50 SEK + frakt

Ladda ner
Läs online

Manifest

Manifest – Utveckla förutsättningarna för företag att lyckas på världsmarknaden

I boken Miljardvallen presenteras sju förslag som kan stärka företag i Sverige på världsmarknaden. Detta manifest ger en bakgrund till dessa förslag utifrån befintliga rapporter och undersökningar.

Forum for Global Business, 2016
Språk: svenska

Ladda ner
Läs online