Evenemang

Årligen arrangerar Karl-Adam Bonniers Stiftelse större evenemang i samband med till exempel utgivning av en ny publikation eller presentation av nya forskningsrön. Alla stiftelsens evenemang sker med personliga inbjudningar till utvalda individer.

Lansering av Intraprenörskapskompassen

Den 14 november 2017 lanserades den första årliga forskningrapporten om Intraprenörskapskompassen. Det 4-åriga forskningsprojektet genomförs av Uppsala Universitet under ledning av professor Ivo Zander, Dr. Katarina Blomkvist och Dr. Philip Kappen. Forskarteamet vill öka kunskapen om det outforskade ämnet intraprenörskap och därigenom stärka förnyelsekraften hos svenska företag. Under lanseringen belystes bl a behovet av ett ökat risktagande, en öppenhet för nya idéer, samt vikten av att öka andelen kvinnliga intraprenörer. Intraprenörskapskompassen ger organisationer ett verktyg för att mäta och aktivt arbeta med sitt intraprenöriella klimat.

Intraprenörens viktiga roll för tillväxt i etablerade företag och hur det intraprenöriella klimatet kan förbättras, diskuterades i paneler med Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, Günther Mårder, vd Företagarna, Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet, Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C), Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L), samt intraprenörer verksamma i näringslivet.

Boklansering Miljardvallen

I januari 2017 bjöd Karl-Adam Bonnier Stiftelsen in till boklansering av den nya boken “Miljardvallen” utgiven av Forum for Global Business. I boken delar tio svenska företag med sig av erfarenheterna av sina exportframgångar, i syfte att inspirera till ökad internationalisering bland av små och medelstora företag.

Fyra av dessa entreprenörer fanns på plats vid lanseringen och intervjuades: Fredrik Wester, grundare och vd för Paradox Interactive; Gudrun Sjödén, grundare och vd för Gudrun Sjödén; Ulf Bergkvist, vd för Bergkvist-Insjön; Torbjörn Kronander, vd för Sectra.

Under seminariet deltog även Bettina Kashefi, chefsekonom Sv. Näringsliv, Günter Mårder, vd Företagarna, Lena Sellgren, chefsekonom. Business Sweden, Anna Stellinger, gd Kommerskollegium samt Enrico Deiaco, avd. chef Tillväxtanalys.

Thomas Malmer, Forum for Global Business, presenterade fler slutsatser om hur företagens internationalisering kan öka i form ett manifest i sju punkter som även finns publicerat i boken. Handelsminister Ann Linde avslutade seminariet med att berätta om regeringens arbete för att främja internationalisering av växande företag.

Innovation Utopia

I februari 2013 bjöd Forum for Innovation Management in nyckelpersoner och experter från Sveriges innovationssystem till stiftelsens hittills största evenemang, Innovation Utopia. Under en inspirerande kväll på Kungliga Dramatiska Teaterns Stora scen diskuterades frågan: Hur skapas Innovation Utopia – ett innovationsklimat i världsklass som tillvaratar individernas fulla potential?

Deltagarna fick höra globala visionärer ge sin syn på Innovation Utopia och även bidra med sina egna tankar. Med på scenen under kvällen fanns bland många andra Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, Johan Wendt, grundare av Mattecentrum, Jane Walerud, investerare och entreprenör samt Shai Reshef, grundare av University of the People.