• Svenska företag har länge varit världsledande, med innovationskraft och snabb utveckling som kännetecken. De globala och innovativa företagen är basen för vår välfärd. Karl-Adam Bonniers Stiftelse bidrar därför till fortsatt utveckling av näringslivet genom initierade samtal och ökad kunskap kring företagsekonomi och företagsjuridik.