• Connecting bright minds

    Initiating change through constructive dialogue and research

”Som entreprenör hade jag fått uppleva en spännande tid i svenskt finans- och näringsliv och fått förverkliga mina affärsdrömmar. Därför ville jag skapa en stiftelse som skulle stödja svenskt företagande och göra nytta i ett större sammanhang.”

KARL-ADAM BONNIER

Intraprenörskapskompassen 2019

Nu är den här! I den tredje och sista forskningsrapporten är fokus på det gröna intraprenörskapet.

Ladda ner